Hoppa till huvudinnehåll

Lämna väskan hemma!

På grund av det rådande säkerhetsläget ber vi att ni lämnar väskor som är större än en A4 hemma. Det går att lämna in större väskor i garderoben, men de kommer att kontrolleras.

Integritets- och Personuppgiftspolicy

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen (”Personuppgifter”) för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår biljettkassa eller E-handelsplattformen, samtycker du till att vi samlar in följande Personuppgifter:  

• Förnamn och efternamn
• Postadress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Lorensbergsteatern är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi förmedlar och/eller säljer inte denna information vidare till andra företag, förutom till arrangören av evenemanget och om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare). Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om det evenemang du köpt biljett till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

• Förbättring och anpassning av vår verksamhet och kundupplevelse.
• Marknadsföring och kommunikation för våra evenemang och relaterade produkter, tjänster eller projekt. Genom att köpa biljetter till evenemang på Lorensbergsteatern och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom en länk i mailutskick. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.
• Verifiera att du, när du köper biljetter genom biljettkassan eller E-handelsplattformen, agerar i egenskap av konsument eller av oss godkänd näringsidkare, och inte kommer att sälja biljetter vidare i kommersiell näringsverksamhet (utan vårt uttryckliga samtycke).

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina Personuppgifter under den tid du har ett Användarkonto. Om du avregistrerar dig, eller inte har ett Användarkonto, sparar vi ändå dina uppgifter tills evenemang som du har köpt biljetter till har ägt rum. Uppgifter kan sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto genom att skicka oss skriftlig uppsägning via e-post.  

Dina rättigheter  

Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan märkt ”Personuppgifter”, kostnadsfritt begära information om hur vi behandlar dina Personuppgifter.  Du har rätt att, genom skriftlig ansökan märkt ”Personuppgifter”, kräva att vi raderar dina Personuppgifter från våra system (den så kallade ’Rätten att bli bortglömd’).  

Underleverantörer  

För att tillhandahålla dig E-handelsplattformen och biljettkassa använder vi oss av underleverantörer för exempelvis serverplats, mailhantering och digitalt biljettsystem (”Personuppgiftsbiträden”). Våra servrar, samt våra Personuppgiftsbiträdes servrar, är oftast placerade inom EU. I vissa fall har våra underleverantörer (eller deras respektive underleverantörer) verksamhet utanför EES. 

Betalning  

Betalning av biljetter sker genom en leverantör av betaltjänster. De Personuppgifter du lämnar i samband med betalning genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor.